Zabouchnuté dveře? Na co dát pozor při přivolání zámečníka

Zabouchnuté dveře vyvolají vztek a dokáží potrápit. Když si uvědomíte, že vaše klíče nikdo jiný nemá. A někteří zámečníci situace, kdy se ocitnete uzamčení zvenčí na prahu vlastního domova, neváhají zneužít. Na co si dát při využití zámečnických služeb pozor?

Pozor na špatné inzeráty

Jakmile se ocitnete v této nepříjemné situaci, na internetu na vás vyskočí nepřeberné množství zámečnických společností, které nabízejí rychlou pomoc. Najít však důvěryhodného a spolehlivého zámečníka může být pořádný oříšek. Obzvlášť v momentě, kdy potřebujete okamžitou pomoc. Navíc bývá v poslední době pravidlem, že na vás kvůli sponzorované reklamě ve vyhledávačích vyskočí společnosti, které zabouchnutých dveří zneužívají.

Na našem portálu VašeStížnosti.cz se za poslední půl rok kupí desítky stížnosti spotřebitelů na zámečnické firmy. Konkrétně tak můžeme upozornit na společnost Servis Direkt 24, která jednoznačně, co do počtu stížností, vítězí.

Povinnost informovat o ceně

Některé zámečnické firmy často neváhají své služby několikanásobně předražit. Nebo po telefonu přislíbit určitou cenu a po odemčení dveří překvapit s cenovkou vyšší. „V těchto situacích je tak zapotřebí pamatovat na to, že spotřebitel má právo být předem jasně informován o ceně,” připomíná Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Z právního hlediska službu odemčení dveří klasifikujeme jako smlouvu o dílo. A může tak nastat problém, kdy není jednoduché přesně stanovit cenu předem. Zámečník má však možnost na místě vyhodnotit co nejpřesnější cenu v závislosti na typu dveří či zámku. Stejně tak zcela logicky zámečník předem ví o ceně cesty ještě před samotným příjezdem. Nenechte se tak překvapit speciálním příplatkem za dojezd např. do okrajové lokality města. Při zvýšení ceny doporučujeme trvat na transparentním odůvodnění zvýšení, přičemž by se dalo uplatnit pravidlo, kdy by zdražení nemělo překročit hranici 10 %.

Okamžitá platba není nutností

V těchto situacích se můžete také uklidnit tím, že zaplacení za službu nemusí být okamžité. Vždy záleží na dohodě stran. Typicky se však očekává, že se zaplatí hned po otevření dveří. Za tímto požadavkem může být schován vychytralý motiv zámečníků, jak zamezit spotřebitelům, aby nad výši ceny za odemčení přemýšleli. Znáte ten pocit, kdy se po dlouhé a náročné cestě konečně dostanete domů a chcete mít vše „z krku”? To je přesně situace, které mohou zámečníci využít. Rozumíme, že řešení takové situace může být stresující. Vždy je však vhodné postupovat s rozmyslem.

Foto: Pixabay, Schlusseldienst

Pokud vás cena za odemčení dveří zaskočí, doporučujeme fakturu ihned rozporovat a nic neplatit. I samotná platba faktury by mohla být chápána jako souhlas a následné rozporování by mohlo být jednáním na dlouhé lokte. Nicméně obecně platí zásada, že by nemělo dojít k neúměrnému zkrácení (ani jedné ze stran) a zneužití tísně. Ačkoliv přesná zákonná definice neúměrného zkrácení neexistuje, z judikatury a odborné literatury vyplývá, že se jedná o situaci, kdy je cena dvojnásobná oproti ceně obvyklé v daném místě a čase. „Pokud se domníváte, že vám zámečník účtuje neúměrnou cenu, můžete namítnout neúměrné zkrácení. Případně se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu, v krajním případě soud,” radí Eduarda Hekšová.

Klamavé praktiky

U předražených cen za tuto službu to nekončí. Někteří zámečníci neváhají zneužít slabé chvilky spotřebitelů a využít příležitost k nátlaku ke koupi předraženého zámku. Další strategií zámečníků je snaha přesvědčit spotřebitele o tom, že službu odemčení dveří proplatí pojišťovna. Pokud by byl spotřebitel takto záměrně uveden v omyl v rozhodující okolnosti, mohl by se dovolat na neplatnost právního jednání. Prokázání takového jednání ze strany zámečníka může být obtížné.

Nezbytná je domluva na ceně a způsobu placení před příjezdem

Spotřebitelům tak lze jen doporučit, aby se vždy předem se zámečníkem domluvili na ceně a způsobu placení. Důslednost se v tomto případě vyplácí. „Před čerpáním služby trvejte na písemné potvrzení, že se jedná o konečnou částku včetně daně a veškerých poplatků,” radí Eduarda Hekšová. Stejně tak je klíčové zachovat v těchto situacích chladnou hlavu a nevolat na první číslo, které nabídne vyhledávač. Poctiví zámečníci existují – někdy jen stačí přečíst si pár recenzí a zámečnickou firmu zkontrolovat např. na serveru VašeStížnosti.cz.

Pošlete článek dál:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *