Na této stránce uvádíme přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných podmínkách.

1. Kdo je zpracovatelem vašich údajů?
Internetové stránky Inspirace v bydlení (dále jen Internetové stránky) provozuje Lucie Cermanová (dále Provozovatel), Dr. M. Horákové 1346, Lomnice nad Popelkou, IČO: 01518976, s živnostenským oprávněním, které vydal Městský úřad Semily, Obecní živnostenský úřad č. j. ŽÚ/608/13. Jako správce a zpracovatel zpracovává vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek.

2. Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?
Zpracováváme jen osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislostí s registrací do systému nebo účastí v soutěžích. Registrace běžného uživatele není nutná a běžný uživatel může stránky bez problémů užívat dle Všeobecných podmínek.
Většinou se jedná o následující údaje:
▪ jméno a příjmení, (při účasti v soutěži),
▪ e-mail, (při registraci do systému, při účasti v soutěži),
▪ adresa bydliště (při účasti v soutěži),
▪ heslo v zašifrované podobě (při registraci do systému),
▪ přezdívka (při registraci do systému),
▪ fotografie (může se objevit u reportáží ze křtů a veletrhů a podobně).

Kromě toho získáváme údaje tím, že používáte naše služby:
▪ soubory cookies,
▪ IP adresa.

3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme především pro fungování vašeho uživatelského účtu, o který jste projevili zájem. Dalším důvodem je odeslání výher ze soutěží, které organizujeme a vy jste se jich zúčastnili.
Údaje získané používáním služeb slouží ke zkvalitnění provozu, zobrazování reklam na základě vašich preferencí, pro provádění analýz, které slouží zlepšování vašich potřeb a také ke zvýšení bezpečnosti na Internetových stránkách.
Pokud nám zašlete e-mail, slouží výhradně k zodpovězení dotazu.
Tím, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, můžeme poskytovat co nejlepší služby.

4. Kdo všechno bude mít přístup k vašim údajům?
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Využíváme je pouze k určenému účelu a nikomu je nepředáváme.
Předávány jsou pouze údaje příslušnému nakladatelství nebo jinému spolupořadateli soutěže a následně také dopravci, aby mohla být odeslána výhra ze soutěže. Všichni naši partneři jsou vázáni mlčenlivostí a nesmějí využívat poskytnuté údaje pro žádný jiný účel.
Kromě toho jsou třetími stranami osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti a provozovatelé reklamních systémů (v souvislosti s cílenou reklamou).

5. Co jsou cookies a které druhy používáme?
Cookies = malé datové soubory, které umožňují pohodlnější pohyb po stránkách (umožňují rozpoznat stávajícího uživatele) a díky nim si webové stránky pamatují nastavení uživatelů. Uživatel pak tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Tyto cookies neškodí a nezískávají se s jejich pomocí citlivé osobní údaje, ale chrání soukromí. Cookies žádným způsobem nezneužíváme.
Cookies třetích stran jako je třeba Google Analytics, jsou využívány pro analýzu návštěvnosti webové stránky. My k nim ale přístup nemáme, jsou řízeny třetími stranami.
Jestliže bude mít váš prohlížeč povoleno použití cookies, budeme předpokládat, že souhlasíte s využíváním standardních cookies našimi Internetovými stránkami.
Pokud o ukládání cookies nemáte zájem, můžete je zablokovat.

Přístup k úpravě cookies hlavních prohlížečů:

6.  Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vaší registrace, pokud registraci nezrušíte nebo nedáte vědět, že byste ji chtěli zrušit.
Údaje získané s ohledem na soutěž jsou uchovávány po dobu 3 měsíců, pro vyřešení případných problémů.
Údaje získané prostřednictvím e-mailové zprávy ukládáme jen do vyřešení problému nebo vyřízení zprávy.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem nezbytných záležitostí jako je fungování webu, přičemž není třeba cokoliv podepisovat.
Protože se jedná o zpracování vyplývající z platných právních předpisů, souhlas není potřeba.

7. Jak zabezpečujeme osobní údaje?
Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, zabezpečujeme obvyklými postupy a technologiemi. Absolutní bezpečnost vašich osobních údajů ale zajistit nemůžeme.
Používáme taková bezpečností opatření, aby byla minimalizována možnost neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.
Aby bylo možno lépe zabezpečit osobní údaje, jsou šifrovány.
Důležité je také to, že budete udržovat hesla v tajnosti a budete se řídit základními bezpečnostními zásadami. Především ve formulářích soutěží nepoužívejte důvěrné informace ani hesla.

8. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Jak již bylo zmíněno, souhlas se zpracováním osobních údajů (registrace) můžete kdykoli odvolat. Ať už tím, že si sami smažete účet, nebo pošlete zprávu s prosbou o smazání – na lucie@inspiracevbydleni.cz. Odvoláním souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které souvisí s platnými právními předpisy.
Pokud se jedná o fotografii, na které jste vyfoceni a přejete si její výmaz, opět nás kontaktujte na příslušné e-mailové adrese.

9. Nutnost poskytnutí osobních údajů?
Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně (tím, že se sami registrujete). Pokud byste odmítli sdělit osobní údaje v případě soutěží, nebylo by možné zprostředkovat případnou výhru a přišli byste o ni.
Některé z vašich osobních údajů máme pouze v anonymizované podobě a nejsme schopni vás rozpoznat. Také díky tomu poskytujeme naše služby zdarma a můžeme na nich pracovat. Vaší povinností ale není naše služby využívat.

10. Vaše práva
V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva:
▪ právo kdykoliv odvolat souhlas (zrušit registraci),
▪ právo doplnit, případně opravit osobní údaje,
▪ právo na přístup k osobním údajům,
▪ právo na informování při porušení zabezpečení osobních údajů,
▪ právo na výmaz osobních údajů,
▪ více v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, od jeho účinnosti 25. května 2018.

11. Jak nás můžete kontaktovat?
V případě dotazů na ochranu osobních údajů, případně odvolání souhlasu s dalším zpracováním můžete využít redakční e-mail: lucie@inspiracevbydleni.cz.
Abychom splnili požadavky ze zákona, je komunikace s vámi monitorována.

Tyto zásady nabývají platnosti 9. července 2020.