Chcete něco změnit v nájemním bytě? Co a za jakých podmínek to může být?

I když bydlíte v nájemním bytě, chcete se v něm cítit dobře a třeba si ho i trochu upravit. K čemu potřebujete souhlas majitele a co si můžete dovolit sami? Co je potřeba uvést do původního stavu? Co dělat, když pronajímatel nesouhlasí s úpravou bytu, kterou nájemce potřebuje provést s ohledem na zdravotní handicap svůj nebo osoby, která s ním v bytě bydlí?

Už když si prohlížíte pronajímaný byt, mohou vás napadat různé tipy, jak si zútulnit prostor. Ale právě v té době je ideální se s pronajímatelem domluvit ohledně zamýšlených změn. Pro úpravy, přestavby nebo jiné změny potřebuje nájemce souhlas pronajímatele.

Co jsou změny v bytě?

Změnou je jakýkoliv zásah do bytu, který není jeho údržbou či opravou.

„Například při přitlučení hřebíku do zdi se ale lze přiklonit k názoru, že k tomu nájemce souhlas pronajímatele nepotřebuje, pokud po skončení nájmu úpravu odstraní, tedy vymaluje, popřípadě zasádruje dané místo,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Ovšem jinak by tomu bylo v případě, že by nebylo možné zásah do zdi odstranit, zde by se souhlas pronajímatele vyžadoval.“

Provedete-li zásadnější úpravy bez souhlasu pronajímatele, může po vás žádat, abyste je okamžitě odstranili, respektive uvedli byt do původního stavu. Takovým případem je bourání příček, přestavba kuchyně nebo koupelny. Jestliže jste úpravy provedli bez souhlasu pronajímatele, nemáte právo na náhradu vynaložených nákladů. To platí i v tom případě, že se úpravami zvýšila hodnota bytu a pronajímatel nakonec jejich odstranění nepožaduje. Ale pozor, pokud se hodnota bytu provedenými úpravami sníží, může po vás pronajímatel požadovat náhradu způsobené škody.

Dohoda o úpravách

Nejlepší je zanést dohodu o úpravách do nájemní smlouvy, v každém případě by měla být co nejpodrobnější. A co by mělo být její součástí? Mělo by se jednat o popis možných úprav, případnou povinnost změny při skončení nájmu odstranit. Vhodné je zmínit také to, jestli je majitel bytu proplatí.

Z uvedeného pravidla, podle kterého musejí být úpravy provedeny pouze se souhlasem pronajímatele, však existuje výjimka. Kdy souhlas není zapotřebí?

„Souhlasu pronajímatele není zapotřebí, jestliže je změna v bytě nutná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce či osoby, která s ním v bytě bydlí. Ovšem nájemce se v takovém případě musí obrátit na soud, který souhlas může za pronajímatele udělit, jestliže dospěje k názoru, že úprava je nutná,“ uvádí Eduarda Hekšová. A uzavírá: „Nájemce pak musí změnu po skončení nájmu odstranit, pokud to pronajímatel požaduje.“

Pošlete článek dál:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *