Skvělá zpráva z Plzně: Semlerova rezidence byla přijata do mezinárodní sítě ICONIC HOUSES. Pojďte na návštěvu

Jako ‚skrytý klenot v Plzni‘ byla uvedena kulturní památka Semlerova rezidence do mezinárodní sítě ICONIC HOUSES, do společnosti 188 významných budov z celého světa. Patří sem výjimečné stavby světových architektů 20. století. Za vzhledem Semlerovy rezidence stojí významná jména jako Adolf Loos a Heinrich Kulka. Chcete dovnitř? Máme pro vás malou pozvánku.

Co je ICONIC HOUSES

Iconic Houses je nadace registrovaná v Holandsku jako obecně prospěšná společnost. Sdružuje 188 významných budov 20. století po celém světě, které jsou alespoň částečně přístupné veřejnosti a slouží jako prohlídkový objekt. Kromě jiného pořádá mezinárodní konference a setkání a propaguje pozoruhodné stavby jako turistické destinace. Majitelé domů, ať už soukromé osoby, nadace či státní instituce, mohou sdílet své zkušenosti s rekonstrukcí, restaurováním či provozem svých objektů. Semlerova rezidence se zařadila mezi ikonické stavby světových architektů, jako například Franka Lloyda Wrighta, Le Corbusiera, Antoni Gaudího, Ludwiga Mies van der Rohe a mnoha dalších.

Foto: Tomáš Dittrich pro RAKO

V České republice je těchto staveb 12. Patří sem například brněnská Vila Tugendhat, pražská Müllerova vila, ale i jedna z dalších plzeňských Loosových realizací, Brummelův dům. RAKO je součástí těchto skvostů, ať již díky originálním obkladům nebo vytvořeným replikám.

V unikátním bytovém interiéru Semlerovy rezidence byl uplatněn princip Raumplanu, což znamená, že prostor celé stavby není rozčleněn do jednotlivých podlaží, ve smyslu, že každé podlaží má jednu úroveň, ale do kubusů a místností, které se prolínají v různých výškových úrovních. Tento pojem z architektury používal Adolf Loos. Tento architekt také navrhl prostorovou koncepci Semlerovy rezidence a projekt detailně rozpracoval Heinrich Kulka (moravský architekt, jeden z hlavních představitelů modernismu).

Foto: Tomáš Dittrich pro RAKO

Semlerova rezidence si zaslouží být ve společnosti dalších ikonických staveb 20. století. Realizace je sice především dílem Heinricha Kulky, můžeme ji ale považovat za určité završení mnohaletého působení Adolfa Loose v Plzni, která je po Vídni druhým nejvýznamnějším ohniskem jeho práce vůbec. Zařazení považuji také za ohodnocení práce všech, kdo se podíleli na obnově a restaurování domu, a samozřejmě Západočeské galerie v Plzni, která to vše organizovala a objekt provozuje,“ doplňuje Petr Domanický, autor expozic Semlerovy rezidence a garant obnovy objetu za ZČG.

Kdy vznikl bytový interiér zvaný Semlerova rezidence

Semlerova rezidence na Klatovské třídě v Plzni pro rodinu Oskara a Jany Semlerových v letech 1933–1934. Jedná se o jednu z předních památek moderní architektury ve střední Evropě. Koncept navrhl v roce 1932 Adolf Loos. Do projektu ho rozpracoval Loosův žák a někdejší spolupracovník Heinrich Kulka. Nemá klasická podlaží; jeho jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Toto řešení, nazývané Raumplan, zde navazuje na Loosovo pojetí Müllerovy vily v Praze.

Foto: Tomáš Dittrich pro RAKO

Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie, kde dodnes žije nejmladší ze tří synů Vilém (Will) Semler (99 let). Byt Semlerových pak sloužil různým účelům a režimům, mimo jiné jako kanceláře, učebny a malé byty. Plzeňský kraj získal bytový dům v roce 2012 a předal jeho správu Západočeské galerii v Plzni.

Jak probíhala rekonstrukce a restaurování objektu

Západočeská galerie v Plzni spravuje Semlerovu rezidenci od roku 2012. Ihned po převzetí objektu do správy začaly práce na přípravě plánů rekonstrukcí a restaurování celého objektu, které byly rozděleny do tří etap. První fáze oprav začala již v roce 2013, kdy byla provedena revize střech a izolace podkroví a suterénu a vybouráno bylo také několik novodobých konstrukcí. V rámci druhé fáze byly v roce 2015 provedeny opravy plochých střech a byly rekonstruovány přípojky a vnitřní rozvody. Součástí prací bylo restaurování nejvíce poškozených prostor včetně vstupního vestibulu, šatny a zimní zahrady v historickém bytovém interiéru. Po těchto opravách byla rezidence částečně zpřístupněna veřejnosti v letech 2015–2018 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

V období 2019–2021 se realizovala rozhodující etapa rekonstrukce a restaurování. V jejím rámci došlo ke stavební opravě takřka celého objektu, interiéru i exteriéru včetně fasády a garáží. Byla zrestaurována většina dochovaného vybavení historického bytu, ale také bylo obnoveno mnoho detailů, které se v originále nezachovaly. Restaurátoři provedli například složitou opravu makasarové podlahy velké obytné haly, prostoru kuchyně a přípravny, pokojů manželů Semlerových, dětských pokojů, horní haly atd. Nejnáročnější byla oprava osmibokého prostoru jídelny, která byla nejvíce poškozena. Restaurátor musel kompletně rozebrat silně narušené mahagonové obklady, srovnat deformované desky, každou zrestaurovat a osadit na původní místo.

Finančně se na rekonstrukci a restaurování rezidence podílely Plzeňský kraj a Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), celkové náklady čítají 110 milionů korun. Návštěvníkům se rezidence otevřela 23. září 2022.

Foto: Tomáš Dittrich pro RAKO

Jak vypadá Semlerova rezidence

Objekt na Klatovské třídě 110 je rozdělen do dvou částí; první z nich, která zabírá téměř polovinu celého objektu, tvoří Semlerův byt. Ten je nejrozsáhlejším ‚loosovským‘ interiérem v Plzni, v němž byl vytvořen vícepodlažní byt s plynulou návazností prostor různých výšek princip tzv. Raumplanu.

V druhém křídle bytového domu bylo nově vybudováno informační centrum pro návštěvníky, prostor pro vzdělávací a kulturní programy, depozitář, v němž bude uložena sbírka architektury ZČG, založená v roce 2009, a administrativní zázemí Západočeské galerie v Plzni. V přízemí je otevřena kavárna Café Semler, která nabízí příjemné posezení návštěvníkům prohlídek i kulturních pořadů. V objektu je dále umístěno Badatelské centrum pro výzkum architektury. Plzeňský kraj a město Plzeň se tak mohou honosit novým turistickým cílem evropského významu, který bude přitahovat návštěvníky z Česka i ze zahraničí.

Foto: Tomáš Dittrich pro RAKO

Jak proběhla rekonstrukce obkladů

V domě se zachovala původní koupelna, jejíž keramické obklady pro dům zhotovila rakovnická továrna na keramické zboží RAKO. Bílé obkládačky 15 x 15 cm s jednou či dvěma klopenými hranami doplňuje šedá dlaždice 15 x 15 cm na podlaze. Vzhledem k časovému odstupu a historickým převratům v druhé polovině minulého století, přetrvalo málo tehdejších firem, které jsou schopny ještě dnes dodat podobné výrobky nebo identické repliky ze standardního sortimentu. V případě rekonstrukce Semlerovy rezidence použila firma SILBA-Elstav, s. r. o., hlavní dodavatel stavby, stejné keramické obklady značky RAKO, série Color One, Color Two, Taurus Color jako před téměř sto lety. Díky dlouholeté tradici značky RAKO, dnes patřící pod společnost LASSELSBERGER bylo možné doplnit chybějící nebo poškozené keramické obklady na stěnách i podlahách některých místností rezidence

Co najdete v expozicích a prohlídkových trasách

Autorem expozic a prohlídkových tras je architekt Petr Domanický, kurátor podsbírky architektury ZČG. Jeho záměrem bylo nejen představit bytový interiér jako unikátní architektonickou památku 30. let 20. století, ale také vyzdvihnout příběh rodiny Semlerových. Velmi pečlivě bádal v dochovaných plánech a dobových fotografiích z českých i zahraničních archivů; kromě toho měl také vzácnou možnost konzultovat uspořádání a život v domě přímo s Vilémem (Willem) Semlerem, nejmladším ze synů Oskara a Jany Semlerových, který si vzpomněl na mnoho detailů z jejich sídla. Díky pečlivé práci architekta Domanického tak získala podstatná část interiéru původní podobu.

Návštěvnické centrum Semlerovy rezidence je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupenky na prohlídku historického interiéru je možné zakoupit také na www.semler.cz a www.adolfloosplzen.cz.

Zdroj: TZ RAKO

Pošlete článek dál:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *