Energošmejdi mají horší situaci, blýská se na lepší časy

Léta byli především senioři obětmi podvodů tzv. energošmejdů. Nyní se podařily změny v energetickém zákonu. Část novely je již účinná, významnější změny nás ale čekají od 1. července 2022. Co vše se změní a vyřeší nový zákon problémy?

Efektivnímu boji proti nepoctivým zprostředkovatelům energií – tzv. energošmejdům – bránila do současné doby nejen dostatečná osvěta mezi spotřebiteli, ale také vhodná právní úprava

„Zatímco dTest intenzivně pracoval na zvýšení informovanosti, jak se vyhnout spárům energošmejdů, nedostatečná právní úprava zůstávala dlouho neřešená, byť jsme na to opakovaně upozorňovali,“ uvádí ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Nedostatky v energetickém zákoně ČR vyčítala například i Evropská komise.

Novela energetického zákona

O jaké změny jde? Spotřebitelé mohou od 1. ledna kdykoliv bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem dodávek energií. Také mu mohou odvolat plnou moc. Pokud plnou moc neodvolají, zanikne po jednom roce automaticky. Nová pravidla platí i pro smlouvy uzavřené v roce 2021 a dříve.

Spotřebitelé, kteří by měli tu smůlu a nechali se energošmejdem nalákat na pochybnou soutěž na nového dodavatele energií, mohou od 1. ledna 2022 tuto smlouvu s dodavatelem do 15 dnů od zahájení dodávek vypovědět. Vypovědět smlouvu je samozřejmě možné ještě před samotným zahájením dodávek. Za výpověď nesmí být spotřebitel nijak trestán, dodavatel ani zprostředkovatel po spotřebitelích nesmí vymáhat smluvní pokutu, náhradu škody, odstupné a podobné poplatky.

Foto: Pixabay

Pravidla pro zvyšování cen

Tato první část novely upřesňuje pravidla pro jednostranné zvyšování cen. Spotřebitelé musí být včas a adresně informováni. Nestačí oznámení zdražení oznámí na webových stránkách nebo na pobočce. Dostačující není ani upozornění v zákaznickém účtu na portálu dodavatele.

Nová úloha Energetického regulačního úřadu

Druhá část novely, která vejde v účinnost 1. července 2022, dává novou úlohou Energetickému regulačnímu úřadu. Nově bude energetickým zprostředkovatelům udělovat povolení k činnosti. Za tímto účelem se zřídí Registr zprostředkovatelů, který bude dostupný na stránkách Energetického regulačního úřadu. Bez povolení nesmí zprostředkovatel v energetice podnikat.

„Povolení bude uděleno v případě, že zprostředkovatel splní několik zákonem stanovených podmínek – např. vzdělání, praxi v energetice, bezúhonnost a spolehlivost,“ říká k licencování Hekšová. Novela pamatuje i na podmínky, při jejichž naplnění lze povolení zprostředkovateli odebrat – např. při závažném porušení zákona.

S licencováním přejde pod Energetický regulační úřad také veškerá kontrola energošmejdů. Tu v současné době provádí (a do 1. července provádět bude) Česká obchodní inspekce.

Ostražitost je třeba i nadále

„I když novela energetického zákona situace významně zlepšila, spotřebitelé si musí dávat pozor i nadále. Změny budou probíhat postupně a trh se nevyčistí ze dne na den,“ varuje Hekšová. V boji proti energošmejdům a dalším neférovým společnostem by pomohl zákon o hromadných žalobách, který by zajistil kolektivní vymáhání práv spotřebitelů a umožnil jim také získat zpět své ztracené finance. Na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí v ČR takový zákon dosud neexistuje a čeští spotřebitelé se drobnějších nároků v řádech stovek či tisíců korun většinou vzdají, protože soudní řízení je pro jednotlivce časově i finančně nákladné. Podpořit kampaň dTestu „Za hromadné žaloby, braňme se společně“ lze na této stránce.

Zdroj: dTest

Pošlete článek dál:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *